Rolno-spożywczy rynek hurtowy we Wrocławiu

Teraz Wieś

Zapraszamy do obejrzenia programu TVP Wrocław - "Teraz Wieś" dotyczącego zagadnień produkcji i zbytu owoców i warzyw na Dolnym Śląsku oraz miejscu rynku hurtowego "Targpiast" w tym procesie.

 Link do materiału wideo 

займ на карту займ на карту срочно без отказа


CENNIK

stawek opłaty eksploatacyjnej i czynszu wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) obowiązujących na terenie rynku „Targpiast” we Wrocławiu, ul. Obornicka 235-237 od dnia 27.03.2016 r.


Na podstawie regulaminu rynku oraz uchwały Zarządu Spółki „Targpiast” Sp. z o.o.
we Wrocławiu nr 01/03/2016 z dnia 01.03.2016 r. we Wrocławiu wprowadza się następujące stawki opłaty eksploatacyjnej oraz czynszu obowiązujące na terenie rynku:

DZIAŁ I. OPŁATA WJAZDOWA

Punkt nr 1

Dobowe stawki opłaty za jedno stanowisko w miejscach wyznaczonych wynoszą:
Sprzedaż produktów żywnościowych nie przetworzonych oraz owoców i warzyw produkcji krajowej dokonywana przez producentów:

SYMBOLOPISCENA
SOsprzedaż z samochodów osobowych oraz z samochodów do 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu35,00 PLN
SUsprzedaż z samochodów osobowych oraz z samochodów do 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu + przyczepa70,00 PLN
SCsprzedaż z samochodów powyżej 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu do 3 ton ładowności pojazdu42,00 PLN
SDsprzedaż z samochodów powyżej 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu do 3 ton ładowności pojazdu+ przyczepa84,00 PLN
SGsprzedaż z samochodów powyżej 3 ton ładowności pojazdu80,00 PLN
SHsprzedaż z samochodów powyżej 3 ton ładowności pojazdu + przyczepa160,00 PLN

Punkt nr 2

OPISCENA
a) Dobowe stawki opłaty w miejscach nie wyznaczonych przez zarządcę rynku przy sprzedaży, bez względu na rodzaj towaru, z samochodów bez względu na ładowność oraz z innych pojazdów wynosząod 500,00 PLN do 1500,00 PLN
b) Stawki opłaty eksploatacyjnej po przekroczeniu limitu czasu na dostawę towaru i jego rozładunek
SYMBOLOPISCENA
TRprzekroczenie limitu 720 min. na rozładunek towaru z ciągnika siodłowego z naczepą (TIR)200,00 PLN

Punkt nr 3

a) Stawki opłaty eksploatacyjnej za wjazd na teren rynku pojazdami przez podmioty wprowadzające do obrotu na terenie rynku płody rolne dla innych podmiotów funkcjonujących na rynku:

SYMBOLOPISCENA
WOsamochody osobowe oraz samochody do 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu30,00 PLN
WUsamochody osobowe oraz samochody do 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu + przyczepa60,00 PLN
WCsamochody powyżej 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu do 3 ton ładowności pojazdu37,00 PLN
WDsamochody powyżej 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu do 3 ton ładowności pojazdu+ przyczepa74,00 PLN
WGsamochody powyżej 3 ton ładowności pojazdu71,00 PLN
WHsamochody powyżej 3 ton ładowności pojazdu + przyczepa142,00 PLN

b) Stawki opłaty eksploatacyjnej po przekroczeniu limitu czasu na dostawę towaru i jego rozładunek dla pojazdów określonych w pkt. 3.a) :
SYMBOLOPISCENA
W1przekroczenie limitu 60 min. na rozładunek towaru z samochodu osobowego oraz z samochodu do 400 kg ładowności i 1,7m wysokości pojazdu30,00 PLN
W2przekroczenie limitu 120 min. na rozładunek towaru z samochodu osobowego oraz z samochodu do 400kg ładowności i 1,7m wysokości pojazdu +przyczepa60,00 PLN
W3przekroczenie limitu 120 min. na rozładunek towaru z samochodu powyżej 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu do 3 ton ładowności pojazdu37,00 PLN
W4przekroczenie limitu 240 min. na rozładunek towaru z samochodu powyżej 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu do 3 ton ładowności pojazdu+ przyczepa74,00 PLN
W5przekroczenie limitu 360 min. na rozładunek towaru z samochodu powyżej 3t ładowności71,00 PLN
W6przekroczenie limitu 720 min. na rozładunek towaru z samochodu powyżej 3t ładowności + przyczepa142,00 PLN

Punkt nr 4

a) Jednorazowa opłata za wjazd na teren rynku inny, niż określony w pkt. 1-3:

SYMBOLOPISCENA
KWwszystkie pojazdy samochodowe (przy limicie czasowym pobytu 360 minut)
po przekroczeniu limitu 360 minut, za każdą rozpoczętą godzinę
4,00 PLN
4,00 PLN

b) Opłata abonamentowa terminowa (30 dni) wyłącznie za wjazd po zakup towaru:
SYMBOLOPISCENA
KAwszystkie pojazdy samochodowe90,00 PLN

Punkt nr 5

OPISCENA
a) Sprzedaż z punktu stałego nie spełniającego wymogu podatku od nieruchomości oraz miejsca wyznaczonego – czynsz miesięczny w zależności od wielkości zajmowanej powierzchni i rodzaju prowadzonej działalnościcena umowna nie mniejsza niż 25,00 zł za 1m² zajmowanej powierzchni + VAT
b) Punkty gastronomiczneod 25,00 zł za 1m² zajmowanej powierzchni + VAT
c) zajęcie dodatkowego miejsca obok wyznaczonego stanowiska (handlowego, magazynowego, gastronomicznego i innego)od 20,00 zł za 1m² zajmowanej powierzchni +VAT dziennie

Punkt nr 6

OPISCENA
Boksy w halach – czynsz miesięczny w zależności od wielkości zajmowanej powierzchni i rodzaju prowadzonej działalnościceny umowne

DZIAŁ II

1)Uiszczenie opłaty eksploatacyjnej i czynszu nie zwalnia od odpowiedzialności za naruszenie przepisów porządkowych.
2)Naruszenie przepisów porządkowych powoduje obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej, której wysokość maksymalna wynosi trzykrotność stawki dziennej opłat określonych w Dziale I pkt. 1 - 3.
Opłaty

Cennik stawek opłaty eksploatacyjnej i czynszu obowiązujących na terenie rynku hurtowego Targpiast

 Zobacz cennik opłat 

Spis operatorów

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem operatorów związanych z "Targpiastem" umowami stałymi.

Zobacz spis operatorów

Targpiast Sp. z o. o.
ul. Obornicka 235 – 237
51 – 114 Wrocław

e-mail: targpiast@targpiast.com.pl
WWW: www.targpiast.com.pl

Kapitał zakładowy 1.332.500 PLN.
Data założenia – 29.10.1997 r.

NIP: 895-15-84-803
Regon: 931136687
Nr KRS: 000 162 170 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS.