Rolno-spożywczy rynek hurtowy we Wrocławiu

Teraz Wieś

Zapraszamy do obejrzenia programu TVP Wrocław - "Teraz Wieś" dotyczącego zagadnień produkcji i zbytu owoców i warzyw na Dolnym Śląsku oraz miejscu rynku hurtowego "Targpiast" w tym procesie.

 Link do materiału wideo 

займ на карту займ на карту срочно без отказа

Historia Targpiastu

Historia „Targpiastu” sięga 1990 roku, Transformacja ustrojowa i dynamiczny rozwój miasta spowodował potrzebę budowy w miejsce targowiska przy placu Kromera, nowego, odpowiadającego potrzebom mieszkańców Wrocławia i regionu, placu.

Koncepcję budowy rynku przedstawił w 1989 roku Andrzej Kobel. W 1990 roku została zarejestrowana spółka WPPHU Targpiast Sp. z o.o., w której 51% udziałów objęła Gmina Wrocław, 49% Andrzej Kobel. Celem spółki była budowa i prowadzenie rolno-spożywczego rynku hurtowego. „Targpiast” został zlokalizowany przy ul. Krzywoustego na byłym wysypisku śmieci. Wartością dodaną było nie tylko zwiększenie możliwości handlowych, ale też zrekultywowanie wysypiska, co spotkało się z uznaniem Ministerstwa Ochrony Środowiska.

„Targpiast” rozwijał się dynamicznie zarówno pod względem infrastruktury jak i ilości użytkowników. Po ośmiu latach, władze Wrocławia postanowiły przeznaczyć teren rynku pod budowę centrum handlowego. Kilkunastoosobowa grupa operatorów i pracowników Targpiastu stworzyła, inwestując własne środki, nowy podmiot gospodarczy o takiej samej nazwie, który przejął know how, wszystkie tradycje i kontynuuje działalność rolno-spożywczego rynku hurtowego przy ul. Obornickiej we Wrocławiu.

Opłaty

Cennik stawek opłaty eksploatacyjnej i czynszu obowiązujących na terenie rynku hurtowego Targpiast

 Zobacz cennik opłat 

Spis operatorów

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem operatorów związanych z "Targpiastem" umowami stałymi.

Zobacz spis operatorów

Targpiast Sp. z o. o.
ul. Obornicka 235 – 237
51 – 114 Wrocław

e-mail: targpiast@targpiast.com.pl
WWW: www.targpiast.com.pl

Kapitał zakładowy 1.332.500 PLN.
Data założenia – 29.10.1997 r.

NIP: 895-15-84-803
Regon: 931136687
Nr KRS: 000 162 170 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS.