Opłaty

Cennik stawek opłaty eksploatacyjnej i czynszu wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) obowiązujących na terenie rynku „Targpiast” we Wrocławiu, ul. Obornicka 235-237 od dnia 27.03.2016 r.

Na podstawie regulaminu rynku oraz uchwały Zarządu Spółki „Targpiast” Sp. z o.o. we Wrocławiu nr 01/03/2016 z dnia 01.03.2016 r. we Wrocławiu wprowadza się następujące stawki opłaty eksploatacyjnej oraz czynszu obowiązujące na terenie rynku:

Dział I. Opłata wjazdowa

Punkt nr 1.

Dobowe stawki opłaty za jedno stanowisko w miejscach wyznaczonych wynoszą: Sprzedaż produktów żywnościowych nie przetworzonych oraz owoców i warzyw produkcji krajowej dokonywana przez producentów:

Symbol Opis Cena
SO sprzedaż z samochodów osobowych oraz z samochodów do 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu 35,00 PLN
SU sprzedaż z samochodów osobowych oraz z samochodów do 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu + przyczepa 70,00 PLN
SC sprzedaż z samochodów powyżej 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu do 3 ton ładowności pojazdu 42,00 PLN
SD sprzedaż z samochodów powyżej 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu do 3 ton ładowności pojazdu + przyczepa 84,00 PLN
SG sprzedaż z samochodów powyżej 3 ton ładowności pojazdu 80,00 PLN
SH sprzedaż z samochodów powyżej 3 ton ładowności pojazdu + przyczepa 160,00 PLN

Punkt nr 2.

Symbol Opis Cena
a) Dobowe stawki opłaty w miejscach nie wyznaczonych przez zarządcę rynku przy sprzedaży, bez względu na rodzaj towaru, z samochodów bez względu na ładowność oraz z innych pojazdów wynoszą od 500,00 PLN
do 1500,00 PLN
b) Stawki opłaty eksploatacyjnej po przekroczeniu limitu czasu na dostawę towaru i jego rozładunek
TR przekroczenie limitu 720 min. na rozładunek towaru z ciągnika siodłowego z naczepą (TIR) 200,00 PLN

Punkt nr 3.

a) Stawki opłaty eksploatacyjnej za wjazd na teren rynku pojazdami przez podmioty wprowadzające do obrotu na terenie rynku płody rolne dla innych podmiotów funkcjonujących na rynku:

Symbol Opis Cena
WO samochody osobowe oraz samochody do 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu 30,00 PLN
WU samochody osobowe oraz samochody do 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu + przyczepa 60,00 PLN
WC samochody powyżej 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu do 3 ton ładowności pojazdu 37,00 PLN
WD samochody powyżej 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu do 3 ton ładowności pojazdu + przyczepa 74,00 PLN
WG samochody powyżej 3 ton ładowności pojazdu 71,00 PLN
WH samochody powyżej 3 ton ładowności pojazdu + przyczepa 142,00 PLN

b) Stawki opłaty eksploatacyjnej po przekroczeniu limitu czasu na dostawę towaru i jego rozładunek dla pojazdów określonych w pkt. 3.a):

Symbol Opis Cena
W1 przekroczenie limitu 60 min. na rozładunek towaru z samochodu osobowego oraz z samochodu do 400 kg ładowności i 1,7m wysokości pojazdu 30,00 PLN
W2 przekroczenie limitu 120 min. na rozładunek towaru z samochodu osobowego oraz z samochodu do 400kg ładowności i 1,7m wysokości pojazdu + przyczepa 60,00 PLN
W3 przekroczenie limitu 120 min. na rozładunek towaru z samochodu powyżej 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu do 3 ton ładowności pojazdu 37,00 PLN
W4 przekroczenie limitu 240 min. na rozładunek towaru z samochodu powyżej 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu do 3 ton ładowności pojazdu + przyczepa 74,00 PLN
W5 przekroczenie limitu 360 min. na rozładunek towaru z samochodu powyżej 3t ładowności 71,00 PLN
W6 przekroczenie limitu 720 min. na rozładunek towaru z samochodu powyżej 3t ładowności + przyczepa 142,00 PLN

Punkt nr 4.

a) Jednorazowa opłata za wjazd na teren rynku inny, niż określony w pkt. 1-3:

Symbol Opis Cena
KW wszystkie pojazdy samochodowe (przy limicie czasowym pobytu 360 minut)
po przekroczeniu limitu 360 minut, za każdą rozpoczętą godzinę
5,00 PLN
5,00 PLN

b) Opłata abonamentowa terminowa (30 dni) wyłącznie za wjazd po zakup towaru:

Symbol Opis Cena
KA wszystkie pojazdy samochodowe 120,00 PLN

Punkt nr 5.

Opis Cena
a) Sprzedaż z punktu stałego nie spełniającego wymogu podatku od nieruchomości oraz miejsca wyznaczonego – czynsz miesięczny w zależności od wielkości zajmowanej powierzchni i rodzaju prowadzonej działalności cena umowna nie mniejsza niż 25,00 zł za 1m² zajmowanej powierzchni + VAT
b) Punkty gastronomiczne od 25,00 zł za 1m² zajmowanej powierzchni + VAT
c) zajęcie dodatkowego miejsca obok wyznaczonego stanowiska (handlowego, magazynowego, gastronomicznego i innego) od 20,00 zł za 1m² zajmowanej powierzchni + VAT dziennie

Punkt nr 6.

Opis Cena
Boksy w halach – czynsz miesięczny w zależności od wielkości zajmowanej powierzchni i rodzaju prowadzonej działalności ceny umowne

Dział II

1) Uiszczenie opłaty eksploatacyjnej i czynszu nie zwalnia od odpowiedzialności za naruszenie przepisów porządkowych.

2) Naruszenie przepisów porządkowych powoduje obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej, której wysokość maksymalna wynosi trzykrotność stawki dziennej opłat określonych w Dziale I pkt. 1 - 3.