Struktura i profil spółki

Profil działalności Spółki

Rolno-spożywczy rynek hurtowy „Targpiast” jest jednym głównych źródeł zaopatrzenia Wrocławia i Dolnego Śląska w żywność w szczególności w świeże warzywa i owoce krajowe i importowane. Jest rynkiem bezpośrednim zarówno dla producentów żywności, pośredników jak i kupców. Świeże warzywa i owoce trafiają na nasz rynek z całej Polski i całego nieomal świata.

Jest to istotne o tyle, ze struktura gleb i ukształtowanie terenu Dolnego Śląska sprawia, ze lokalna produkcja rolna nie zaspakaja potrzeb mieszkańców regionu. W Targpiaście zaopatrują się wszystkie tradycyjne sklepy spożywcze, warzywniaki, lokalne bazary i targowiska, firmy cateringowe, restauracje, stołówki, szpitale, szkoły a także sklepy sieciowe z Wrocławia, Dolnego Śląska, Opolszczyzny. W sezonach wysokich z naszej oferty korzystają także handlowcy z regionów nadmorskich. Duże partie towarów z naszego rynku regularnie trafiają również do Czech.

Dla małych firm rynek pełni dodatkowo swoistą funkcję magazynową. Ze względu na dużą, lokalizacyjną i czasową dostępność rynku kupcy mogą dokonywać zakupów kilka razy dziennie, bądź tygodniowo zachowując świeżość i różnorodność oferty, nie ponosząc kosztów magazynowania.

Struktura rynku

Rynek działa 24h na dobę we wszystkie dni tygodnia. Obsługiwany jest przez kilkudziesięcioosobową grupę pracowników Spółki, w skład której wchodzą: bileterzy, służba ochrony, ekipa techniczna, pracownicy porządkowi, pracownicy biurowi i kadra zarządzająca. Plac objęty jest monitoringiem i elektronicznym system wjazdów oraz stałą opieką i kontrolą sanitarno-epidemiologiczną.

Do dyspozycji klientów są nowoczesne węzły sanitarne i całodobowe usługi gastronomiczne, miejsca parkingowe. Teren rynku jest podzielony na sektory: rolniczy, cytrusowy, ogólnospożywczy i nowalijkę. Handel odbywa się w 8 halach i 40 pawilonach o łącznej powierzchni 20.000 m² oraz na samochodowych stanowiskach handlowych.